Znakovi s površinskim osvjetljenjem

Traffic signs with surface illumination:

Katalog Catalog

Znakovi s površinskim osvjetljenjem nisu novost na cestama. Međutim, tijekom godina opaženi su mnogi nedostaci u obliku pojave zatamnjenja i zasjenjivanja na površini znaka, što smanjuje njegovu vidljivost. Primjenom novih tehnologija proizveli smo znakove kod kojih su ti problemi otklonjeni te su smanjene dimenzije i težina znakova što ih čini lakšim i pogodnijim za prijevoz i montažu, a njihov je radni vijek produžen.

Traffic signs with surface illumination are not new on the roads. However, over the years, many disadvantages have been observed in the form of dimming and shading on the surface of the sign, which reduces its visibility. By applying new technologies, we have produced signs in which these problems have been eliminated and weight and size of signs have been reduced, making them easier and more convenient for transportation and installation and their service life extended.


Znakovi izvedeni u novoj tehnoligiji:Znak izveden u staroj tehnologiji:

New technologies:Old technologies:


Tehničke karakteristike uređaja:

Technical characteristics of the devices:

 1. Vidljivost s minimalno 250m
 2. Radni vijek do 100,000 sati
 3. Baterijsko napajanje 12V ili iz opskrbne mreže
 4. Debljina znaka do 26mm
 5. Visina/širina/promjer do 900mm
 6. Upravljivo senzorima
 7. IP65
 1. Visibility with a minimum of 250 m
 2. Service life up to 100,000 hours
 3. Battery power 12 V or from supply network
 4. Sign width up to 26 mm
 5. Height/width/diameter up to 900 mm
 6. Control sensors
 7. IP65