Radarski prikazivači brzine

Radar speed signs

Katalog Catalog

Radarski prikazivači brzine su uređaji namijenjeni obavještavanju vozača o ograničenju brzine te o njihovoj brzini kretanja. Njihov cilj je preventivno djelovati na svijest vozača o važnosti poštivanja propisane brzine. Postavljaju se u blizini škola, bolnica, vrtića, trgova i ostalih mjesta na kojem je pojačana prisutnost pješaka, posebice djece. Uređaji se prilagođavaju potrebama kupca tako da ne postoji standardan dizajn. Na slikama ispod moguće je vidjeti neke od do sada izrađenih uređaja:

Radar speed signs are devices that are used to inform drivers about their vehicle movement speed or excessive speed to increase their awareness of the need to follow limitations. Their role is preventive, and they are installed in the vicinity of schools, kindergartens, hospitals, squares and other locations where presence of pedestrian, especially children, is intensified. The devices are adapted to the needs of the customer so there is no standard design. In the pictures below you can see some of the devices that have been created so far:Tehničke karakteristike uređaja:

Technical characteristics of the devices:

 1. Mogućnost detektiranja i prikaza brzine dolaznog i odlaznog vozila
 2. Napajanje iz opskrbne mreže ili putem fotonaponskih panela
 3. Rad uređaja 24/7
 4. Vidljivost simbola s najmanje 150m
 5. Automatsko podešavanje nivoa osvjetljenja
 6. Otporan na atmosferske utjecaje
 1. The ability to detect and display speed of incoming and outgoing vehicles
 2. Power supply from supply network or via photovoltaic panels
 3. Service of the device 24/7
 4. Visibility od symbols minimum of 150 m
 5. Automatic adjustment of lightning levels
 6. Resistant to atmospheric influences

Dodatne mogućnosti:

Additional features:

 1. Sinkronizirani rad sa LED katadiopterima ugrađenim u asfalt ispred pješačkog prijelaza
 2. Prikupljanje i obrada podataka o broju vozila, brzini vozila i smjeru kretanja vozila
 1. Synchronized operation with LED reflectors installed in the asphalt in front of pedestrian crossing
 2. Collecting and processing data on the number of vehicles, vehicle speed and direction of movement of the vehicle