Proizvodi vlastite proizvodnje Our product

Katalozi:

Cataloge:


Sustavi za zaštitu od divljači Wildlife warning reflectors

Sustavi zaštite od divljači služe za zaštitu životinja i ljudi. Sustav se zasniva na odbijanju svjetlosnog vala automobilskih svjetala te se tako stvara svjetlosna barijera koja preplaši životinje. Sustav je siguran za životinje, a broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju životinje smanjuje se i do 80%.

Wildlife warning reflectors are used for animal and human protection. The sistem is based on reflection of car light beam. This sistem is safe for animals and the number of car accidents in wich animals are involved is less for 80%

Kontaktirajte nas za više informacija Contact us for more information

Oprema za vozila Maintenance and installation of signalling equipment on vehicles

U proteklih 10 godina opremili smo preko 1000 vozila policije, hitne pomoći, presretača i drugih. U svojoj ponudi imamo bljeskalice, sirene, zvučnike, signalne mostove i ostale proizvode renomiranih svjetskih proizvođača. Vršimo nabavu, isporuku, montažu i održavanje opreme raznih proizvođača.

Over the past ten years, we have equipped over 1,000 police vehicles, emergency vehicles, police interceptors and others. In our offer we have flashes, sirens, speakers, signal bridges and other products of renowned world manufacturers. We are supplying, delivering, installing and maintaining the equipment of various manufacturers.

Katalozi:

Contact us for more information

Oprema za ceste Road equipment

Vršimo isporuku, montažu i servis signalne opreme za ceste, granične prijelaze, tunele i druge objekte prometne infrastrukture.

We are supplying, delivering, installing and maintaining the equipment for roads, tunnels and bridges

Katalozi:

Contact us for more information

Traffic counting Brojanje prometa

Brojanje prometa vrši se prilikom prikupljanja informacija o potrebi za sanacijom postojećih prometnica ili izgradnjom novih. Ti se podaci također mogu koristiti pri planiranju novih parkirnih mjesta; kako bi se odredila potreba za instalacijom semafora na križanjima ili pješačkim prijelazima i drugo. Uređaji koje koristimo sposobni su razlikovati razne klase vozila (motori, automobili, kombiji, kamioni) te mogu odrediti brzinu kretanja vozila.

Traffic counting is done when collecting information about the need to repair existing roads or build new ones. This data can also be used to design new parking spaces; to determine the need for installing traffic lights at crossings or pedestrian crossings and the like. The devices we use are able to distinguish between different classes of vehicles (motorcycles, cars, vanes, trucks) and can determine the speed of a vehicle.

Kontaktirajte nas za više informacija Contact us for more information

Semaforizacija Maintenance and installation of traffic lights

Semaforski uređaji jedna su od glavnih djelatnosti Instel-prometa. Naši zaposlenici imaju preko 20 godina iskustva u montaži i održavanju semaforskih uređaja i dodatne opreme (tipkala, detektori, laterne) raznih proizvođača (Swarco, Sila, Futurit, Prizma i drugi). U pravilu vršimo montažu i održavanje uređaja proizvođača Swarco, jednog od najpoznatijih proizvođača semaforskih uređaja. Swarcovi uređaji prisutni su na svim kontinentima, a rade u svim vremenskim uvjetima.

Traffic lights are one of the main activities of INSTEL-promet. Our employees have over 20 years of experience is installing and maintaining traffic lights and accessories (keyboards, detectors, loudspeakers) of various manufacturers (Swarco, Sila, Futurit, Prizma and others). Usually, we are installing and maintaining the devices of the Swarco manufacturer, one of the most famous traffic light equipment manufacturers. Swarco’s devices are present on all continents and work in all-weather conditions.

Kontaktirajte nas za više informacija Contact us for more information