LED katadiopteri

LED studs

Katalog

LED katadiopteri su uređaji namijenjeni obilježavanju unutarnjeg ruba rotora kako bi se poboljšala vizualna percepcija vozača. Budući da su rotori sve češće rješenje prilikom projektiranja prometnica, a njihovo osvjetljenje je nerijetko neadekvatno, LED katadiopterima pokušava se povećati sigurnost sudionika prometa. Kućišta katadioptera se izrađuju od inoxa, te su otporna na atmosferske utjecaje i mehanička oštećenja. Radom LED katadioptera moguće je upravljati senzorski, što znači da je moguće uključenje/isključenje uređaja ovisno o prisutnosti vozila. Također je moguće isključenje/uključenje uređaja ovisno o dobu dana (dan/noć) ili pomoću javne rasvjete.


LED studs are devices designed to mark inner edged of the roundabouts to enhance the visual perception of the driver. Since roundabouts are becoming more and more common in road design, and their lightning is often inadequate, LEDs are seeking to increase the safety of traffic participants. The studs housings are made of stainless steel and are resistant to atmospheric influences and mechanical damage. It is possible to control LED studs with sensors, which means it is possible to switch the device on or off depending on the presence of the vehicle. It is also possible to switch on/off the device depending on the time of the day (day/night) or public lightning.Tehničke karakteristike uređaja:

Technical characteristics of the devices:

 1. 4-16 outputs
 2. 0-4 inputs
 3. Light sensor
 4. Detection of battery voltage
 5. Power supply with solar panels or from the supply network
 6. Automatic brightness control
 7. Yellow, red or green colour of the diode
 8. IP67
 9. 100,000 working hours
 1. 4-16 izlaza
 2. 0-4 ulaza
 3. Senzor osvjetljenja
 4. Detekcija napona akumulatora
 5. Napajanje solarnim panelima ili iz opskrbne mreže
 6. Automatska regulacija svjetline
 7. Žuta, crvena ili zelena boja dioda
 8. IP zaštita 67
 9. 100,000 radnih sati