Radarski prikazivači brzine

Radar speed display

Radarski prikazivači brzine su uređaji koji služe za informiranje vozača o njihovoj brzini kretanja ili o prekoračenju brzine kako bi se povećala njihova svijest o potrebi poštivanja ograničenja. Njihova uloga je preventivna, a postavljaju se u blizini škola, vrtića, bolnica i drugih lokacija gdje se okupljaju najugroženiji sudionici prometa.

Radar speed displays are devices that are used to inform drivers about their vehicle movement speed or excessive speed to increase their awareness of the need to follow limitations. Their role is preventive, and they are installed in the vicinity of schools, kindergartens, hospitals and other locations where the most vulnerable traffic participants gather.

Više More


Brojač bicikala

Bicycle counters

Bicikl je jedno od najpopularnijih gradskih prijevoznih sredstava, a njegova popularnost raste iz godine u godinu. Kako bi se uspješno planirala izgradnja biciklističke infrastrukture, ali i potaknulo što više ljudi na korištenje bicikla, koriste se brojači bicikala. Oni omogućuju točan prikaz biciklista na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi.

The bicycle is one of the most popular means of transport, and its popularity is growing from year to year. In order to successfully plan the construction of cycling infrastructure, and encourage more people to use bicycles, bicycle counters are used. They provide an accurate representation of cyclists on a daily, weekly, monthly and annual basis.

Više More


LED katadiopteri

LED studs

LED katadiopteri namijenjeni su obilježavanju kružnih tokova. Kružni tokovi su sve učestalija pojava na cestama te pri projektiranju imaju prednost pred klasičnim križanjima. Osvijetljenost rotora je često vrlo loša, naročito u nenaseljenim mjestima. Kako bi se povećala sigurnost vozača, unutarnji rub rotora označava se LED katadiopterima.

LED studs are designed for marking roundabouts. Roundabouts are increasingly frequent on the roads, and have advantage over conventional junctions in road design. The illumination of roundabouts is often very poor, especially in uninhabited places. In order to increase the driver’s safety, the inner edge of the roundabout is indicated by LED studs.

Više More


Znakovi sa površinskim ovjetljenjem

Traffic signs with surface illumination

Znakovi s površinskim osvjetljenjem predstavljaju iskorak u tehnologiji i proizvodnji. Novim dizajnom otklonjeni su nedostaci u odnosu na prijašnji. Dimenzije znaka su smanjene, dok je razina osvjetljenja povećana. Uklonjen je problem pojave zatamnjenja na znaku, a težina znaka je znatno smanjena. Smanjenje dimenzija i težine učinilo je montažu i prijevoz ovog proizvoda mnogo jednostavnijim.

Traffic signs with surface illumination represent a step forward in technology and manufacturing. The new design has eliminated the shortcomings in the earlier. Dimensions of the sign are reduced, while the brightness level is increased. The problem of the tinting on the sign has been removed and the weight of the sign is significantly reduced. The reduction in size and weight made the installation and transportation of this product a lot easier.

Više More