Brojači bicikala

Bicycle counters

Katalog Catalog

Bicikl je jedno od najpopularnijih gradskih prijevoznih sredstava, a njegova popularnost raste iz godine u godinu. Kako bi se uspješno planirala izgradnja biciklističke infrastrukture, ali i potaknulo što više ljudi na korištenje bicikla, koriste se brojači bicikala. Oni omogućuju točan prikaz biciklista na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi. U ponudi imamo prijenosne brojače bicikala koji se brzo i jednostavno mogu montrati na bilo koju lokaciju te fiksne brojače bicikala, takozvane toteme.

The bicycle is one of the most popular means of transport, and its popularity is growing from year to year. In order to successfully plan the construction of cycling infrastructure, and encourage more people to use bicycles, bicycle counters are used. They provide an accurate representation/view of cyclists on a daily, weekly, monthly and annual basis. We offer portable bicycle counters that can be quickly and easily installed at any location, and fixed bicycle counters, so-called totems.Tehničke karakteristike uređaja:

Fiksni brojač bicikala - "Bike Totem"
 1. LED displej s 4 znamenke za dnevni prikaz broja bicikala
 2. LED bar-graf za godišnji prikaz broja bicikala
 3. Vidljivost s minimalno 150m
 4. Automatsko podešavanje intenziteta svijetla displeja
 5. Napajanje iz opskrbne mreže ili solarnim panelima
 6. IP65

Mobilni brojač bicikala
 1. LED displej s 4 znamenke za dnevni prikaz broja bicikala
 2. Vidljivost s minimalno 150m
 3. Napajanje s baterijom, minimalno 8 dana rada bez punjenja
 4. Jednostavna montaža

Dodatne mogućnosti:

 1. Prikupljanje podataka za obradu i prikaz

Technical characteristics of the devices

Fixed bicycle counters:
 1. LED display with 4 digits for daily display of bicycle numbers
 2. LED bar graph for annual display of bicycles
 3. Visibility with a minimum of 150 m
 4. Automatic adjustment of light intensity display
 5. Power supply from supply network or solar panels
 6. IP65

Portable bicycle counters:
 1. LED display with 4 digits for daily display of bicycle numbers
 2. Visibility with a minimum of 150 m
 3. Automatic adjustment of light intensity display
 4. Power supply with battery, minimum 8 working days
 5. Easy installation

Additional features

 1. Collecting data for processing and displaying